titulo cat

POLÍTICA DE PRIVACITAT

El responsable de l'tractament d'acord amb la LO 3/2018 i el RGPDUE 2016/679 l'informa que:

A través d'aquest lloc web no es recullen dades de caràcter personal dels usuaris sense el seu coneixement, ni se cedeixen a tercers. Tota comunicació amb COL·LEGI OFICIAL D'AGENTS D'ADUANAS I REPRESENTANTS DUANERS DE BARCELONA per qualsevol mitjà oa través de la seva adreça de correu electrònic, o dels formularis presents en aquest 'web site' o al seu 'e-mail', suposa el consentiment exprés per que les seves dades personals en qualitat de Client / Proveïdor / Contacte, siguin incorporades al nostre Registre d'Activitats ja fitxers o bases de dades titularitat de COL·LEGI OFICIAL d'AGENTS d'ADUANAS i REPRESENTANTS DUANERS dE BARCELONA, que vostè pot consultar i es conservaran mentre es mantingui la relació o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals.

Les dades de caràcter personal que es puguin demanar directament de la persona interessada seran tractades de forma confidencial i quedaran incorporades a la corresponent activitat de tractament

La finalitat de l'tractament de les dades correspon a cadascuna de les activitats de tractament que realitza COL·LEGI OFICIAL D'AGENTS D'ADUANAS I REPRESENTANTS DUANERS DE BARCELONA i que vostè té dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant les seves dades personals, per tant té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessaris, mitjançant comunicació escrita a: DIPUTACIÓ 295 BARCELONA CP.08009 o a l'e-mail: coacab@coacab.com

L'usuari accepta l'ús de les galetes "cookies permanents" d'aquesta web.

Ampliatoria de la política de privacidad