Formació contínua per als membres

Una de les importants activitats que duu a terme el Col·legi Oficial d'Agents de Duanes i Representants Duaners de Barcelona és la formació constant dels seus membres, que estan al dia en qüestions de legislació duanera i fiscal, així com temes de logística i distribució, per oferir el millor servei.
El Col·legi d'Agents de Duanes de Barcelona té plena consciència de la importància de la seva professió a l'àrea de les transaccions comercials a nivell mundial. En conseqüència, aposta pel seu professionals, per una formació de primera qualitat, amb les noves tecnologies com el seu principal aliat, per donar un més i millor servei, i contribuir activament al desenvolupament econòmic del país. 


Curs Despatx Duaner Nivell Inicial 2020 (8ª edició) 

Tipus de Curs: Formació per a persones interesadas en accedir a la professió

Hores lectives: 18

Data inicial de la docència: 02/03/2020

Horari: Dilluns i Dimecres de 18:00h a 20:00h

Finalització: 30 de Març de 2020

Modalitat: Presencial

Lloc d’impartició: Col·legi Oficial d’Agents de Duanes i Representants Duaners de Barcelona

Objectius: Oferir una base per preparar als assistents amb escassos coneixements duaners, perquè puguin accedir al curs de Despatx Duaner (Nivell I), que se celebrarà posteriorment
Contingut: Tot el contingut del curs serà impartit, per funcionaris de la Duana i dels Serveis d'Inspecció. Les classes seran tant teòriques com a practiques.

Circular 27831                       Inscripción

 

Curs Avançat Classificació Aranzelària (2ª edició) 

Hores lectives: 9
Data inicial de la docència: 27 de febrer de 2020
Horari: Dijous de 16:00 a 19:00 (3 dijous consecutius)
Finalització: 12/03/2020
Modalitat: Presencial
Lloc d'impartició: Col·legi Oficial d’Agents de Duanes i Representants Duaners de Barcelona 

Contingut: El curs serà impartit per Juan Antonio Fernández, Doctor en Ciències Químiques i Director Regional del Laboratori de la Duana

Circular 27826                       Inscripción


Curs Despatx Duaner Nivel II 2019 (7ª edición)  - FINALITZAT

Tipus de Curs: Formació per professionals
Horas lectivas: 74
Data inicial: 16/09/2019
Horari: Dilluns i Dimecres de 18:00h a 20:00h
Finalización: 10/02/2020
Modalitat: Presencial
Lloc d’impartició: Col·legi Oficial d’Agents de Duanes i Representants Duaners de Barcelona 
Objetictius: 

• Aprofundir en els coneixements del circuit duaner
• Augmentar el coneixement dels documents duaners i la seva confecció
• Aprofundir en el coneixement dels passos a efectuar per al seguiment de la documentació duanera

Contingut:

• Tot el contingut del curs serà impartit, per funcionaris de la Duana i dels Serveis d'Inspecció.
• Les classes impartides seran tant teòriques com pràctiques.

Circular 27406                       InscripciónCurs Online Autoevaluatiu- Preparació Proves Capacitació Representant Duaner Casos Pràctics (2a Edició) - FINALITZAT

Tipus de curs: Preparació proves capacitació Representant Duaner
Data inicial: 15/04/2019
Adreça: Col·legi Oficial d'Agents de Duanes de Barcelona 
Modalitat: Online
Centre impulsor: Col·legi Oficial d'Agents de Duanes de Barcelona

Objectius:
Amb la finalitat de preparar a les persones interessades a presentar-se a les proves d'aptitud per a la capacitació com a Representant Duaner, convocades pel Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, en Resolució de 30 de juliol de 2018, aquest Col·legi ha preparat a través de la seva plataforma on-line, un curs autoevaluativo per a la preparació de les citades proves.

Destinataris: Dirigit a persones interessades en l'obtenció del Títol de Representant Duaner. Curs Despatx Duaner Nivell I 2019 (7ª edició)  - FINALITZAT

Tipus de Curs: Formació per persones interessades en accedir a la professió. 
Hores lectives: 30
Data inicial de la docència: 04/03/2019
Horari: Dilluns i Dimecres de 18:00h a 20:00h
Finalització: 24/04/2019
Modalitat: Presencial
Lloc d’impartició: Col·legi Oficial d’Agents de Duanes i Representants Duaners de Barcelona
Objectius:
•          Assimilar els conceptes bàsics del circuit duaner.
•          Distingir i conèixer els documents duaners i la seva confecció
•          Conèixer els passos a seguir per al seguiment de la documentació duanera.
Contingut:
•          Tot el contingut del curs serà impartit, per funcionaris de la Duana i dels Serveis d'Inspecció.
•          Les classes impartides seran tant teòriques com a pràctiques.Curs Despatx Duaner Nivell Inicial 2019 (7ª edició) - FINALITZAT

Tipus de Curs: Formació per a persones interesadas en accedir a la professió
Hores lectives: 18
Data inicial de la docència: 28/01/2019
Horari: Dilluns i Dimecres de 18:00h a 20:00h
Finalització: 25/02/2018
Modalitat: Presencial
Lloc d’impartició: Col·legi Oficial d’Agents de Duanes i Representants Duaners de Barcelona
Objectius: Oferir una base per preparar als assistents amb escassos coneixements duaners, perquè puguin accedir al curs de Despatx Duaner (Nivell I), que se celebrarà posteriorment
Contingut: Tot el contingut del curs serà impartit, per funcionaris de la Duana i dels Serveis d'Inspecció. Les classes seran tant teòriques com a practiques.Curs Serveis d'Inspecció en Frontera (3ª edició) 2018 - FINALITZAT

Tipus de Curs: Formació per a professionals
Hores lectives: 43
Data inicial de la docència: 08/10/2018
Horari: Dilluns i Dimecres de 18:00h a 20:00h
Finalització: 17/12/2018
Modalitat: Presencial
Lloc d'impartició: Col·legi Oficial d’Agents de Duanes i Representants Duaners de Barcelona 

Objectius: 

  • Aprofundir en tots els conceptes dels diferents Serveis d'Inspecció.
  • Tenir domini dels documents que s'utilitzan i en la seva confecció.
  • Aprofundir en els passos a seguir per el seguiment de la documentació.

Contingut:

Tot el contingut del curs serà impartit per Inspectors dels diferents Serveis d'Inspecció. 
POSGRAU ONLINE D’AGENT PROFESSIONAL DE DUANES Y REPRESENTANT DUANER-OPERADOR ECONÒMIC AUTORITZAT 2018/2019 (5ª Edició)
 
Tipus de curs: Diploma de postgrau (Títol de la Universitat Isabel I)

Data inicial de la docència: 09/2018
Crèdits: ECTS: 36
Hores lectives: 900 
Duració en anys acadèmics: 1
Modalitat: Online
Centre impulsor: Universitat Internacional Isabel I
Objectius: El comerç exterior s'ha convertit en un aspecte estratègic fonamental per a moltes empreses de tot tipus de sectors. La formació per a la intervenció en operacions de comerç exterior, i més concretament en matèria de Duanes, tradicionalment s'ha concentrat en cursos presencials desenvolupats en zones de gran activitat logística. La Universitat Isabel I engega aquest Curs de Postgrau en col·laboració amb el Col·legi d'Agents de Duanes de Barcelona, que s'ha caracteritzat per una voluntat de formació i actualització permanent a través dels seus diferents cursos i seminaris, sempre amb la col·laboració de destacats professionals tant del sector privat com de l'Administració Pública.
Sobre la base d'aquesta experiència, i per aprofitar les oportunitats de la formació online, es pretén ampliar els destinataris d'aquesta formació per arribar a tot aquell que tingui interès en la matèria desenvolupada en aquest Postgrau.
Al mateix temps, la representació duanera ha estat objecte de nova regulació, recollida en el RD 335/2010 (modificat pel RD 285/2014), en la qual està prevista la convocatòria de proves per a l'expedició de certificacions com a representant duaner. L'objectiu d'aquest programa és la preparació per a la superació d'aquestes proves i l'obtenció del títol corresponent.
Destinataris: Dirigit a persones interessades a conèixer les possibilitats i recursos de la normativa duanera, aspectes fiscals i mercantils de les operacions de comerç exterior, així com bases comercials i financeres de tota internacionalització empresarial.
Requisits d'accés: Tenir una formació professional prèvia de caràcter jurídic i econòmic vinculada amb la gestió duanera o estar interessat en l'especialització duanera.

Acceder Posgrado Isabel I


Curs ON-LINE MANTENIMENT OEA - 
FINALITZAT

Tipus de Curs: Formació per professionals
Data inicial de la docència: 28/05/2018
Finalització: 08/07/2018
Modalitat: On-line
Objectius: Aquest curs, ha estat creat per Don José María Narváez, Cap de Servei especial de l'Àrea d'OEA, de la Sots direcció General de Gestió Duanera del Departament de Duanes i Impostos Especials, professional de llarga trajectòria, amb 11 anys d'experiència duanera en l'àmbit del Programa OEA de la Unió Europea, des del seu llançament.

El curs està dirigit a Responsables OEA i/o els seus substituts, tindrà una duració màxima de 6 setmanes, a través de la pròpia plataforma, podran efectuar les consultes que els sorgeixin i els seran respostes les qüestions plantejades

 

Curs Despatx Duaner nivell II Expert en OEA (6ª edició) 2017 - FINALITZAT

Tipus de Curs: Formació per professionals
Hores lectives: 70
Data inicial de la docència: 12/12/2017
Horari: Dimarts i Dijous de 18:00h a 20:00h
Finalització: 3 de Maig de 2017
Modalitat: Presencial
Lloc: Col·legi Oficial d’Agents de Duanes i Representants Duaners de Barcelona
Objectius: Actualitzar els coneixements dels Responsables OEA i dels seus substituts, així com formar nous professionals en el sector.
Destinataris: Professionals interessats a aprofundir en el coneixement d'aquesta figura i en els conceptes duaners. Augmentar el coneixement dels documents duaners i la seva confecció. Aprofundir en el coneixement dels passos a seguir per al seguiment dels documents duaners

Impartit per: Funcionaris de la Duana i especialistes

POSGRAU ONLINE D’AGENT PROFESSIONAL DE DUANES Y REPRESENTANT DUANER-OPERADOR ECONÒMIC AUTORITZAT 2017/2018 (4ª Edició) -  FINALITZAT
 
Data inicial de la docència: 09/2017
Crèdits: ECTS: 36
Hores lectives: 900 
Duració en anys acadèmics: 1
Modalitat: Online
Centre impulsor: Universitat Internacional Isabel I
Objectius: El comerç exterior s'ha convertit en un aspecte estratègic fonamental per a moltes empreses de tot tipus de sectors. La formació per a la intervenció en operacions de comerç exterior, i més concretament en matèria de Duanes, tradicionalment s'ha concentrat en cursos presencials desenvolupats en zones de gran activitat logística. La Universitat Isabel I engega aquest Curs de Postgrau en col·laboració amb el Col·legi d'Agents de Duanes de Barcelona, que s'ha caracteritzat per una voluntat de formació i actualització permanent a través dels seus diferents cursos i seminaris, sempre amb la col·laboració de destacats professionals tant del sector privat com de l'Administració Pública.
Sobre la base d'aquesta experiència, i per aprofitar les oportunitats de la formació online, es pretén ampliar els destinataris d'aquesta formació per arribar a tot aquell que tingui interès en la matèria desenvolupada en aquest Postgrau.
Al mateix temps, la representació duanera ha estat objecte de nova regulació, recollida en el RD 335/2010 (modificat pel RD 285/2014), en la qual està prevista la convocatòria de proves per a l'expedició de certificacions com a representant duaner. L'objectiu d'aquest programa és la preparació per a la superació d'aquestes proves i l'obtenció del títol corresponent.
Destinataris: Dirigit a persones interessades a conèixer les possibilitats i recursos de la normativa duanera, aspectes fiscals i mercantils de les operacions de comerç exterior, així com bases comercials i financeres de tota internacionalització empresarial.
Requisits d'accés: Tenir una formació professional prèvia de caràcter jurídic i econòmic vinculada amb la gestió duanera o estar interessat en l'especialització duanera.

Acceder Posgrado Isabel I

 

Curs Despatx Duaner Nivell I 2017 (6ª edició)  - FINALITZAT

Tipus de Curs: Formació per persones interessades en accedir a la professió.

Hores lectives: 30

Data inicial de la docència: 19/09/2017

Horari: Dimarts i Dijous de 18:00h a 20:00h

Finalització: 19 de novembre de 2017

Modalitat: Presencial

Lloc d’impartició: Col·legi Oficial d’Agents de Duanes i Representants Duaners de Barcelona
Objectius:
•          Assimilar els conceptes bàsics del circuit duaner.
•          Distingir i conèixer els documents duaners i la seva confecció
•          Conèixer els passos a seguir per al seguiment de la documentació duanera.
Contingut:
•          Tot el contingut del curs serà impartit, per funcionaris de la Duana i dels Serveis d'Inspecció.
•          Les classes impartides seran tant teòriques com a pràctiques.


Curs Despatx Duaner Nivell Inicial 2017 (6ª edició) - 
FINALITZAT

Tipus de Curs: Formació per a persones interesadas en accedir a la professió

Hores lectives: 18

Data inicial de la docència: 02/05/2017

Horari: Dimarts i Dijous de 18:00h a 20:00h

Finalització: 30 de Juny de 2017

Modalitat: Presencial

Lloc d’impartició: Col·legi Oficial d’Agents de Duanes i Representants Duaners de Barcelona

Objectius: Oferir una base per preparar als assistents amb escassos coneixements duaners, perquè puguin accedir al curs de Despatx Duaner (Nivell I), que se celebrarà posteriorment
Contingut: Tot el contingut del curs serà impartit, per funcionaris de la Duana i dels Serveis d'Inspecció. Les classes seran tant teòriques com a practiques.
 

CURS ONLINE AUTOEVALUATIU - PREPARACIÓ PROVES CAPACITACIÓ REPRESENTANT DUANER(1ª Edició) - FINALITZAT

 
Tipus de curs: Preparació per les probes de capacitació Representant Duaner

Data inicial: 30/01/2017

Adreça: Colegio Oficial de Agentes de Aduanas de Barcelona 

Modalidad:
 Online

Centro impulsor:
 Col·legi Oficial d’Agents de Duanes i Representants Duaners de Barcelona

Objectius: Amb la finalitat de preparar a les persones interessades a presentar-se a les proves d'aptitud per a la capacitació com a Representant Duaner, convocades pel Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, en Resolució de 21 de juliol de 2016, aquest Col·legi ha preparat a través de la seva plataforma on-line, un curs autoevaluatiu per a la preparació de les citades proves.

Aquest curs compta amb prop de 1000 preguntes tipus test, que es poden anar responent a mesura que avaluem els nostres coneixements, així com d'un notable nombre d'exercicis pràctics vinculats amb les mateixes. Aquestes preguntes s'ajusten al temari publicat en el Butlletí Oficial de l'Estat i contemplen: dret administratiu; normativa duanera; tributs estatals, règim sancionador, revisió decisions duaneres i transport i mitjans de pagament.

Així mateix a través de la plataforma es podrà consultar tota la normativa tributària i duanera per a la solució dels test i dels exercicis pràctics.
Destinataris: Dirigit a persones interessades en l'obtenció del Títol de Representant Duaner.
 
Requisits d'accés: Estar habilitat per poder presentar-se a les proves.


POSGRAU ONLINE D’AGENT PROFESSIONAL DE DUANES Y REPRESENTANT DUANER-OPERADOR ECONÒMIC AUTORITZAT 2017/2018 (3ª Edició) -  FINALITZAT
 
Data inicial de la docència: 09/2016
Crèdits: ECTS: 36
Hores lectives: 900 
Duració en anys acadèmics: 1
Modalitat: Online
Centre impulsor: Universitat Internacional Isabel I
Objectius: El comerç exterior s'ha convertit en un aspecte estratègic fonamental per a moltes empreses de tot tipus de sectors. La formació per a la intervenció en operacions de comerç exterior, i més concretament en matèria de Duanes, tradicionalment s'ha concentrat en cursos presencials desenvolupats en zones de gran activitat logística. La Universitat Isabel I engega aquest Curs de Postgrau en col·laboració amb el Col·legi d'Agents de Duanes de Barcelona, que s'ha caracteritzat per una voluntat de formació i actualització permanent a través dels seus diferents cursos i seminaris, sempre amb la col·laboració de destacats professionals tant del sector privat com de l'Administració Pública.
Sobre la base d'aquesta experiència, i per aprofitar les oportunitats de la formació online, es pretén ampliar els destinataris d'aquesta formació per arribar a tot aquell que tingui interès en la matèria desenvolupada en aquest Postgrau.
Al mateix temps, la representació duanera ha estat objecte de nova regulació, recollida en el RD 335/2010 (modificat pel RD 285/2014), en la qual està prevista la convocatòria de proves per a l'expedició de certificacions com a representant duaner. L'objectiu d'aquest programa és la preparació per a la superació d'aquestes proves i l'obtenció del títol corresponent.
Destinataris: Dirigit a persones interessades a conèixer les possibilitats i recursos de la normativa duanera, aspectes fiscals i mercantils de les operacions de comerç exterior, així com bases comercials i financeres de tota internacionalització empresarial.
Requisits d'accés: Tenir una formació professional prèvia de caràcter jurídic i econòmic vinculada amb la gestió duanera o estar interessat en l'especialització duanera.

3r. CURS AVANÇAT DEL CODI DUANER DE LA UNIÓ - FINALITZAT

Tipus de curs: Formació per a professionals

Hores lectives: 12
Data inicial de la docència: 05/04/2016
Horari: dimarts de 17 h a 20 h 
         (05; 12; 19 y 26 d'abril)   
Modalitat: Presencial
Lloc d’impartició: Col·legi Oficial d’Agents de Duanes i Representants Duaners de Barcelona
Objectius: Aprofundir en els coneixements a la vista dels nous canvis que s'aveïnen amb l'entrada en vigor del nou Codi Duaner de la Unió.
Destinataris: Especialment Titulars d'Agències de Duanes, Representants Duaners i Apoderats amb coneixements suficients en la classificació aranzelària. 
Impartit per: Andreu González-Nandín, Cap de la Dependència Provincial de Duanes i Impostos Especials de Lleida.


2on. CURS AVANÇAT DEL CODI DUANER DE LA UNIÓ - FINALITZAT

Tipus de curs: Formació per a professionals

Hores lectives: 12
Data inicial de la docència: 11/02/2016
Horari: dimarts de 17 h a 20 h 
         (11 i 25 de febrer i 10 i 31 de març)   
Modalitat: Presencial
Lloc d’impartició: Col·legi Oficial d’Agents de Duanes i Representants Duaners de Barcelona
Objectius: Aprofundir en els coneixements a la vista dels nous canvis que s'aveïnen amb l'entrada en vigor del nou Codi Duaner de la Unió.
Destinataris: Especialment Titulars d'Agències de Duanes, Representants Duaners i Apoderats amb coneixements suficients en la classificació aranzelària. 
Impartit per: Andreu González-Nandín, Cap de la Dependència Provincial de Duanes i Impostos Especials de Lleida.