Història

Els antecedents del Col•legi Oficial d'Agents i Comissionistes de Duanes de Barcelona es remunten a l'any 1899, amb la fundació de l'Associació d'Agents de Duanes. Al gener de 1923 va adquirir el caràcter de Col•legi causa de l'entrada en vigor d'un reial decret pel qual es creaven els Col•legis a les places on hi havia Duana i, en conseqüència, agents de duanes.

Els presidents del Col•legi han estat des de la fundació fins a la data: Emili Arnau i Mateu, José Zacarini, Miguel Lerín, Miguel Ribot, Santiago Fernández, Carlos Freixas, Xavier Freixas (interí), Gaspar Nuñez, Domingo Vernis, Juan Castelló (interí), Gaspar Nuñez, Joaquim Mª Tintoré (interí), i l'actual president Antonio Llobet, agent de duanes, l'exercici de qual té una llarga tradició familiar en la professió.

El 2007 s'inaugura la seva actual seu, al número 295 del carrer Diputació de Barcelona.

El Col•legi forma part del:

  • Consell de Col•legis d'Agents i Comissionistes de Duanes de Catalunya.
  • Consejo General de Colegios de Agentes y Comisionistas de Aduanas (que està integrat a Confiad, Clecat, Asapra, IFCBA).
  • Formació Professional de Treballadors d'Agències de Duanes.
  • Autoritat Portuària de Barcelona